עד-2012

אני יהוה, יולי 2010

אלוהויות שונות מרחפות על שמיו של כדור הארץ. אלוהויות שונות הן בנות ובני ברית שלי, כאלוהות מוכרת לכם, ושלכם כולכם כתודעות מתפתחות. תודעות שנעוצות מצד אחד בכדור ארץ, באמא אדמה, על כל המשתמע מכוח הכבידה והיצירה שלה, וראשכם נטוע בקוסמוס, באמצעות שקרת הכתר, מחפש, משוטט ונקשר בכל פעם אל ידע טמיר יותר ואל גילוים חושפניים יותר.
מהות התקופה הנוכחית היא מהות בעלת שלוש משמעויות עיקריות, אותן נעביר אנו בשימחה לכל מי אשר מוכן לשמוע, להקשיב ואף לבדוק בתוכו כיצד הדברים מתישמים.

מהי משמעות התקופה אשר נקצוב את זמנה? החלה היא ביוני ותסתיים בסוף ספטמבר 2012
מאוקטובר 2010 עד אוקטובר 2011 תקופת משנה, ומאוקטובר 2011 ועד מחצית 2012 תקופת משנה שלישית.
ונתחיל בתקופה הראשונה: יוני 2010 עד אוקטובר 2010
שחרור של כל הידוע וכל המוכר, כל הממוסגר, כל הניתן לביקורת באמצעות השכל כולל היבטים מדעיים. אין זאת אומרת כי במהלך חדשים אלו יתהפך המדע אלא שככל שהאנשים ירשו לעצמם לעבור דרך התנסויות אשר קודם לכן דחו מעל פניהם אם כמפחידות או כלא רלוונטיות, אם ירשו הם לעצמם את ה"בלתי אפשרי בחייהם" ניתן יהיה לחבור אל המשמעות העיקרית של שחרור הקיים וניתוץ הקונספציות אשר מחזיקות את כולכם פה יחד, כחלק מהכבידה, ואשר יחד עם הקרמות שמות לכם אזיקים על הרגליים.

כל המשמעויות הללו קשורות אלו באלו אל מהות אחת עיקרית: כובד מול קלילות. התנסויות רגשיות יקודמו בידיים פרושות, תעתועי השכל ומחשבותיו החוזרות ונשנות, המעוררות מחדש את הפחדים והחששות ילוו בנשיפת רווחה, על פי יכולתכם לשחרר באופן רפוי את הנשימה ולשאוף בעדינות פנימה מלוא היכולת. זוהי מטאפורה: ככל שהנשיפה ארוכה יותר ומעודכנת יותר, כלומר, מוציאה באמצעותה את כל הקיים עד לפריט האחרון, כך השאיפה המתרווחת בתוככם מאפשרת מכלול רחב יותר של דברים חדשים.

למה זקוקים אתם בתקופה ראשונה זו? בתקופה זו זקוקים אתם לכתף תומכת. מי מכם אשר חברים טובים לו, יעגן בהם, מי מכם שנעזר בחברי משפחה -יעגן בהם, מי מכם אשר מצוי בתהליך תמיכה רוחני או נפשי, יעגן בהם. הושיטו ידיים אחד לשני, תמכו אלו באלו ואל נא תשפטו מילה מן הנמסר לכם ומן הנאמר לכם. תרגלו את כוחו של השקט, שמקבל את המשמעויות של מישהו אחר, ומאפשר להן לחלחל דרככם בלא שקורה אף אחד משני הדברים הבאים: 1. בלא שמשלחים אתם חיצי ביקורת אל הדובר, ובכך שוללים את רגשותיו ו-2. בלא שמשלחים אתם חיצי ביקורת כלפי עצמכם, כאילו שייכים אתם לנושא המדובר ובכך חוסמים אתם את מאגר רגשותיכם. זוהי ההצעה הראשונה לתקופה הזו.

הצעה שנייה- אנו מבקשים מכם כי תתמכו את עצמכם בזמן פנאי, המוקדש לא לעשייה קונקרטית משימתית, לא ליצירה שמטרתה עבודה ו/או רווח, אלא לפנאי שמשמעותו טיפוח פנימי של כל מה שנחווה כנעים, כתומך, כמלבב, כגורם שימחה ועליצות.
סרטים מהנים, ספרים טובים, שיח חברים, טיולים בחיק הטבע, מזון בריא ומזין ותרגילי התעמלות. זוהי ההצעה השניה.
ההצעה השלישית: לוו את עצמכם בכתיבה. היו הדים ועדים לעצמכם שכן תזדקקו בעתיד ליומנים האלה כדי לראות ולהיווכח כיצד סללתם במו עצמכם לעצמכם דרך חדשה בתקופה מרנינה שכזו. אלו הצעותינו לתקופה הזו ונעבור לתקופה השנייה.
מאוקטובר 2010 עד אוקטובר 2011

תקופה של יצירת שותפויות וחברויות, התארגנויות והושטת יד, אשר אין היא בהכרח רק חברית ותומכת אלא יש לה מוקד עניני כלשהו . ככל שאתם יכולים צרו לכם התקבצויות. אם מדובר במקום העבודה צרו שותפויות עיסקיות, אם מדובר בלמידה צרו התקבצויות לומדות, אם מדובר בפנאי, התנדבות או בתמיכה לאחר, צרו ארגונים תומכים או התכנסו והצטרפו לכאלו. ראו שאתם משויכים בדרך כלשהי למעגל כלשהו שיוצר יצירה משל עצמו ויש לו סינרגיה עצמאית משלו. כדור הארץ זקוק לא רק לשותפות ולא רק ליצירה, זקוק הוא לערך המוסף, לאותו ערך מוסף עליון אשר נוצר כאשר ערך החברים בקבוצה עולה על סך המשתתפים.
כולכם מכירים את המושג וזה מה שאתם זקוקים לו בתקופה השניה כדי לתמוך בתהליך התפתחות וההתעלות של הכדור.
ואלו הצעותינו לתקופה הזו: אל תוותרו לעצמכם! תהיה לכם, ויש לכם הנטייה לאמר: אחרים יצרו את השותפויות- אנו נלווה אותם מן הצד. אל נא תוותרו לעצמכם! מיצאו את הדרך ליצור או להשתתף ,איך שנוח לכם. מצאו את הדרך להטביע חותם, שכן תקופה שנייה זו עוברת היא שלב ביניים וזוהי משמעותה: מחותם קיים להטבעה וחותם עתידי, אותו מבקשים ומתכוונים אתם, ויוצרים אתם ברוח המעגלים התודעתיים והרגשיים שנוצרים בינכם.

עליכם להבין לאשורה את האמרה כי יוצרים אתם את עתידם במו ידכם. רבים מכם עדיין סבורים שמדובר במחשבה בלבד, רבים סבורים שמדובר רק במדיטציה ורבים סבורים שהאמת החדשה תנחת עליכם מגלקסיה רחוקה ואתם פשוט תודו לה . ובכן לא זהו המצב: שוב חוזרים אנו על אמרותינו מהתקופה האחרונה: אנו שותפים. אנו יוצרים במשותף יחד עמכם ולכן אנו נספק את התמיכה מצידנו ואתם את שלכם.

התקופה השלישית החוצה את שנת 2012: מאוקטובר 2011 עד מחצית 2012
מביאה את בשורת הפריחה, אשר כאשר תשלימו את שתי התקופות הקודמות, תוכלו לצעוד אליה בביטחה ובשימחה. התקופה ה3 היא תקופה של אלוהות קולקטיבית משותפת. לשם יקירים יכולים אתם להגיע. רבים כבר עכשיו עושים דרכים יפהפיות אל עצמם, אל נקודת החיבור העדינה שבין אנושיות לאלוהות. רבים מכם מושיטים יד לעצמם, מזהים מהו אותו מנגנון פלאי אשר כשמסכימים אתם להפעיל אותו הופכים אתם מנוצרים ליוצרים. זהו המנגנון אשר יוכלו רבים מכם להפעיל בתקופה השלישית, או אז משתחררות יכולות אלוהיות כמו אויר המשתחרר מבלון, כמו גאז האצור במיכל, כמו שד טוב היוצא מבקבוק ובאמתחתו מספר רב של משאלות לאפשר לכם.

2012 פריחה של אלוהות. הכדור מתעלה אל שיא היכולת שלו ונופלות המחיצות, ונפרשים התכנים, ומוגשות לכם כמו על מגש של כסף פנים חדשות בתחום האלוהות והמשמעויות השונות, וגם מגלים אתם את ההקשרים שלכם אל הכוכבים המקיפים אתכם. מגלים את ההסכמות המתקיימות בין הפלנטות השונות וכיצד כל אלו מתרגם לחיי יומיום בכדור הארץ.

לא תצמיחו כנפיים ולא תעופו, לא תמותו ולא תכחדו. אף אחד מהתרחישים הקיצוניים האלו הוא לא המתוכנן. כפי שהתפתחתם עד הלום יכולים אתם לתמוך במו ידכם בהמשך התפתחותכם, ולכן אלו עצותינו לשליש האחרון של תקופת ההתעלות שחוצה את 2012 :
אתם מוזמנים להרחיב את ידיעותיהם באסטרולוגיה. אלו אשר הם אסטרולוגים יסיעו לכם ואלו שלא, מוזמנים לחקור את כוכב המזל שלהם, את כוכב הנשמה שלהם ואת ההשפעות אשר הכוכבים הללו משפיעים עליכם כאינדיבידואלים, ועליכם כעל קיבוץ, אשר חי על פלנטה מסוימת.

ידע זה יכול לסייע לכם. כבר עכשיו מצוי בידיכם ידע לא מבוטל אשר משתנה והולך עם שינויים של תקופה זו, ואנו נעודד אתכם להרחיב את ידיעותכם בתחום הכוכבים המקיפים אתכם ולהפסיק לראות באסטרולוגיה מדע מיסטי.

הצעה נוספת: אנו מציעים לכולכם להקשר בכל דרך עם מורה רוחני. כבר עכשיו עושים את דרכם אליכם אנשים מתפתחים ומפותחים. כל אחד יכול למצוא את עצמו מורה לאחר ותלמיד למישהו אחר. כלומר, תיצרו לכם רשת של תמיכה רוחנית, אשר אין היא הרארכית , אין היא נושאת עיניים מעריצות לאף גורו ואין היא קדה קידות לאף אחד.

אתם המורים הרוחניים שלכם. כל אחד פונה לימין ולשמאל ושואל: מיהו המורה שלי? ומיהו התלמיד שלי?. יש לכם אמונות מקסימות, יש לכם התנסויות מרובות והגיע העת להתמיר את התמיכה לא רק הרגשית הפסיכולוגית, לא רק הכלכלית, חברתית ותרבותית אלא גם תמיכה רוחנית .

בכך מעלים אתם את סף המודעות והתודעה של כולכם עשרת מונים.
אני יהווה.

לכל הקוראים: אני מעבירה את הדברים לא רק משום שכך נתבקשתי , אלא גם מפני שאני אישית חווה את התמורות הללו על בשרי, בחיי, עם רגשותי. זוהי תקופה עצומה ומעצימה (פוטנציאל…) של שינויים . הרבה מאיתנו עוברים חוויות מטלטלות ולא תמיד ברורים המשמעות או העיתוי. הרבה מאיתנו חווים עייפות פיסית או רגשית (או שניהם) וסבורים שזהו החום הקייצי שמתיש אותנו…ובכן, זה נכון אולם רק בחלקו: גופינו עובר כעת שינויים מסוימים שמטרתם להכשיר אותנו לתקופה זו.

נאחז ידיים ונעבור זאת ביחד. מנסיוני האישי: אל תססו ואל תתביישו לבקש תמיכה ועזרה מהקרובים לכם כשקשה לכם. השמש מפציעה מחדש…
מוגש לכם בשימחה ובאהבה,

דר' ליאורה בירנבאום
liorachannel@gmail.com

Share
פורסם בקטגוריה תקשורים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>